“Ομορφιά & Φιλανθρωπία” 5-9 Ιανουαρίου 2015 – Ενισχύστε την προσπάθειά μας να στηρίξουμε το βαριά πάσχοντα ασθενή.