Η Δράση μας

You are here:

Πληροφοριακά Στοιχεία

Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας στοχεύει στη βελτίωση παροχής επιστημονικά άρτιων και ανθρώπινων υπηρεσιών προς τον βαρέως πάσχοντα ασθενή και την οικογένειά του, ενώ η ενεργή του δράση φαίνεται από τα ακόλουθα σημεία: 

(α) Διοργάνωση και συντονισμός δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής και οικονομικής στήριξης ασθενών και των οικογενειών τους κατά και/ή μετά τη νοσηλεία τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Μονάδας/Νοσοκομείου. Ανίχνευση και ανακούφιση των ψυχολογικών επιπτώσεων των οικογενειών των βαρέως πασχόντων με τη συμβολή Ψυχολόγου – Ψυχοθεραπεύτριας.

(β) Διοργάνωση ποικίλων δραστηριοτήτων, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων, με στόχο την ενημέρωση του κοινού σε θέματα εντατικής νοσηλείας, χρόνιων παθήσεων και άλλων σχετικών θεμάτων.

(γ) Δημιουργία και ανακαίνιση της Αίθουσας Αναμονής Συγγενών που βρίσκεται στο 2ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, πλησίον της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Η διακόσμηση του χώρου φέρει ζεστά χρώματα, γεγονός που βοηθά τους συγγενείς των ασθενών να χαλαρώνουν και να ξεφεύγουν για λίγο από την ένταση. 

(δ) Σχεδιασμός και οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων τοπικής και/ή διεθνούς εμβέλειας σε συνεργασία με ερευνητικούς ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς από την Κύπρο ή το εξωτερικό.

(ε) Δημοσίευση αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, σύμφωνα με τη δεοντολογία και τους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

(στ) Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων που στοχεύουν στην προαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης όσον αφορά στην Εντατική Θεραπεία. Συγκρότηση ομάδων εργασιών για την κατάρτιση, τεκμηρίωση και ανανέωση πρωτοκόλλων. Διοργάνωση θέσεων ομοφωνίας και νοσηλευτικών διαδικασιών, σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσιευμένη έγκυρη γνώση καθώς και τη διεθνή και τοπική εμπειρία.

(η) Καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών και προσπάθεια υλοποίησής τους σε συνεργασία με την ιατρική/νοσηλευτική διοίκηση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.