ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

You are here:

Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας έχει ως στόχο την προαγωγή παροχής υπηρεσιών από επιστημονικό προσωπικό, το οποίο είναι κλινικά ικανό, καλά εκπαιδευμένο και έτοιμο να στηρίξει τον ασθενή και την οικογένεια του. Σε μια προσπάθεια υλοποίησης αυτού του στόχου το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας παρέχει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο BASIC ICU COURSE, το οποίο ενισχύει την επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη των επαγγελματιών υγείας.

Το όραμα της Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την εκπαίδευση είναι:

«Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος όπου η δια βίου μάθηση και η συνεχής ανάπτυξη των Θεωρητικών γνώσεων, Κλινικών ικανοτήτων και ανάπτυξη κατάλληλης Στάσης και Συμπεριφοράς είναι καθημερινός στόχος ο οποίος υποβοηθά την ανάπτυξη και διατήρηση ποιοτικού επίπεδού επαγγελματικής άσκησης. Τελικός στόχος, η παροχή επιστημονικά άρτιων και ανθρώπινων υπηρεσιών στον βαρέως πάσχοντα και την οικογένεια του».

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση, λόγω της Πανδημίας COVID-19, ανέδειξε τις Εντατικές ως ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής, αλλά και τον σημαντικότατο βαθμό εξειδικευμένης εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας που εκλήθησαν να προσφέρουν υπηρεσίες στις ΜΕΘ της χώρας. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας σε θέματα εντατικής θεραπείας είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ και καθιστά την χώρα έτοιμη στην αντιμετώπιση πιθανών νέων κρίσεων όπως μαζικές καταστροφές, πολέμους και υγειονομικές κρίσεις.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το Αναλυτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα του BASIC ICU COURSE.