Ενημερωτικό Έντυπο Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας II

Η έκδοση του πιο κάτω εντύπου έγινε με σκοπό την ενημέρωση κυρίως των οικογενειών και φίλων των ασθενών για θέματα που αφορούν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:

Βασικά σημεία εντύπου:

  • Ποιες καταστάσεις απαιτούν συνήθως νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
  • Η ομάδα των ανθρώπων που εργάζεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Ιατροί Εντατικολόγοι, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγος, Βοηθητικό Προσωπικό, Γραμματειακό Προσωπικό, Τεχνολόγοι ιατρικών μηχανημάτων)
  • Ποτέ μπορείτε να επισκέπτεστε τον ασθενή
  • Πώς θα ενημερωθείτε για την κατάσταση του ασθενούς
  • Γενικές οδηγίες

Enimeortiko CoverEnimerotiko Inside Pages