Ενημερωτικό Έντυπο PROSAFE

PROSAFE:

Προσφέρει στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μία μέθοδο μέσω της οποίας μπορούν συνεχώς, εύκολα, με ακρίβεια και σιγουριά να αξιολογήσουν την απόδοσή τους. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας να εντοπίσουν τις δυνατότητες και αδυναμίες τους και να ενημερωθούν για τους κινδύνους που ενδεχομένως ελλοχεύουν κατά τη διαδικασία βελτίωσης της απόδοσής τους. 

Κύριοι Στόχοι:

  • Η αυτοαξιολόγηση είναι το πιο ισχυρό μέσο μέσα από το οποίο μπορεί ένα ίδρυμα να αντιληφθεί τις τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες του, στοιχείο που αποτελεί κίνητρο για βελτίωση
  • Η σύγκριση της δικής μας απόδοσης έναντι της απόδοσης άλλων, είναι ο καλύτερος τρόπος για την προαγωγή της αυτοαξιολόγησης

Prosafe CoverProsafe Part2