Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας (Intensive Care Forum) πραγματοποίησε Ετήσια Γενική Συνέλευση στη Λευκωσία, στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα (Αίθουσα Αφροδίτη), τη Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του συνδέσμου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ