Συνέδριο Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας 2014

Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας σε συνεργασία με την Κλινική Εντατικής Θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και την Κυπριακή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας διοργάνωσαν συνέδριο με τίτλο “Η Εντατική Φροντίδα του βαριά πάσχοντα ασθενή: Διεπιστημονική & Διαλεκτική Προσέγγιση. 

 

 

 

SynedrioForum2014