Πρόσληψη Ψυχολόγου

01/09/2010
Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας εργοδοτεί από το Σεπτέμβριο του 2010 Λειτουργό Αρωγής Οικογενειών – Ψυχολόγο Υγείας, με σκοπό την καθημερινή του παρουσία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Κύριος στόχος είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και η προσπάθεια μείωσης των διαφόρων επιπτώσεων που δημιουργεί το περιβάλλον της ΜΕΘ, μέσω εξατομικευμένης συνθετικής ψυχοθεραπείας.