Ενημερωτικό Έντυπο Τηλεαποκατάσταση

Τηλεαποκατάσταση:

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου του Πανεπιστήμιου Κρήτης και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν θέσει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη μίας καινοτόμου πιλοτικής εφαρμογής υπηρεσιών καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης στην κοινότητα, με τη χρήση τηλεϊατρικής σε ασθενείς μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Επιμέρους Στόχοι:

  • Η δημιουργία τεχνολογικής υποδομής της τηλεϊατρικής που θα την υποστηρίξει ποιοτικά και με χαμηλό κόστος αναβάθμισης και επεκτασιμότητας.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη της προσβασιμότητας στην ιατρική περίθαλψη, της ασφαλούς επανένταξης στην κοινότητα και της καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης ιατρικών υπηρεσιών.
  • Δημιουργία προϋποθέσεων για μετεξέλιξη της πιλοτικής εφαρμογής σε βιώσιμη και αειφόρο υπηρεσία.

 

TileapokatastasiCoverTileapokatastasi inside