Ενημερωτικό Έντυπο Τηλεπρομηθέα

Τηλεπρομηθέας:

Πλατφόρμα εκπαίδευσης που απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, καθώς και στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. 

Επιμέρους Στόχοι:

  • Μεταγραφή κλινικών αναγκών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες
  • Επιλογή, συνδυαστική χρήση και παραμετροποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
  • Ενσωμάτωση τεχνολογικών στοιχείων (υλικού και λογισμικού) στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα και το περιβάλλον εργασίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
  • Δημιουργία πλατφόρμας εκπαίδευσης πολιτών και χρόνιων ασθενών στην κοινότητα
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των Επαγγελματιών Υγείας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και των συγγενών των χρονίως πασχόντων ασθενών

TeleprometheusCoverTeleprometheus InsidePages