,

Αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενή με Βραδυαρρυθμίες

"Αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενή με Βραδυαρρυθμίες"

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας διοργανώνει μονοήμερο διαδικτυακό σεμινάριο στις 11 Μαρτίου 2023 με τίτλο: “Αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενή με Βραδυαρρυθμίες”.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11/03/2023.

Ώρα Διεξαγωγής: 08:00-15:45. (7 ώρες συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Μέθοδος εκπαίδευσης: Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Συντονιστής σεμιναρίου: Κυριάκος Αλεξάνδρου, RN, PhD(c), Υπηρεσίες Αναζωογόνησης Υπουργείο Υγείας. Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Τομέα Εκπαίδευσης, Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας.

 

Θα δoθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης με 7 ώρες συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κόστος συμμετοχής: 35 ευρώ (περιλαμβάνει παρακολούθηση του σεμιναρίου και πιστοποιητικό παρακολούθησης).

Ειδικές τιμές σε ομαδικές εγγραφές 3 ατόμων και άνω.

Ειδικές τιμές για προπτυχιακούς φοιτητές.

Για απορίες και περαιτέρω πληροφορίες καλέστε στο 99805990.

 

*Οι Εκπαιδευτές του ΦΕΘ εργάζονται αφιλοκερδώς.