Ιστορικο Ιδρυσης

You are here:

Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας είναι Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

est.

2006

έτος ΙΔΡΥΣΗΣ

3

ΤΟΜΕΙΣ

Η ίδρυσή του έγινε το 2006 με πρωτοβουλία Ιατρών και Νοσηλευτών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και απώτερο στόχο τη βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής επιστημονικά άρτιων και ανθρώπινων υπηρεσιών προς τον ασθενή και την οικογένειά του. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι αποτελείται από τρεις Τομείς:

  • Τομέα Α – Αρωγής Ασθενών
  • Τομέα Β – Έρευνας & Ανάπτυξης
  • Τομέα Γ – Εκπαίδευσης & Τεκμηρίωσης

Οι εργασίες κάθε Τομέα συντονίζονται από Τριμελή Επιτροπή και ο Υπεύθυνος κάθε Τομέα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο σκοπός ίδρυσης του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου είναι η δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος στήριξης των ασθενών της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας και των οικογενειών τους καθώς και η οικονομική και ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών. Επίσης επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδεύσεων που αφορούν στην Εντατική Θεραπεία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον βαρέως πάσχοντα ασθενή.

hospital-gd6aec0ca3_1280
bg-grey