Οραμα & Στοχοι

You are here:

Οι επιμέρους στόχοι του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας:

Το έργο του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας είναι σημαντικό, τεράστιο, πολύπλευρο και δύσκολο, ενώ η σταδιακή πρόοδός του απαιτεί συνεργασία και συμμετοχή πολλών ανθρώπων. Στην προσπάθειά του να υλοποιήσει αρκετούς από τους αρχικούς του στόχους, γνωρίζει ότι πρόκειται για μακρόπνοη προσπάθεια και ότι τα περιθώρια βελτίωσης είναι μεγάλα.