Γενικές Πληροφορίες

You are here:

Πρόγραμμα Αριάδνη: Τηλε-Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Η παρουσία των ανήλικων μελών των οικογενειών των βαριά πασχόντων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, είναι σαφώς περιορισμένη. Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν είναι σε θέση τις περισσότερες φορές να επισκεφθούν τον κλινικό χώρο στον οποίο νοσηλεύεται ο κηδεμόνας τους λόγω της περιορισμένης πρόσβασης. Όμως, η προσπάθεια διασφάλισης της προστασίας τους έχει ως συνέπειες την απομόνωση και αποξένωση του παιδιού από τον κηδεμόνα του, στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συναισθηματικά και μαθησιακά προβλήματα, καθώς και δυσκολίες προσαρμογής. Αν λάβουμε υπόψη ότι η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών που παρέχεται από τους Επαγγελματίες Ψυχολόγους ή/και Κοινωνικούς Λειτουργούς δεν είναι ιδιαίτερα συχνή, καθώς τα συμπτώματα δεν αναγνωρίζονται εγκαίρως ή “υποτιμώνται”, το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίσει αρκετά τους γονείς.

Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας

Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας σε συνεργασία με την Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του προαναφερθέντος προβλήματος, προσφέρουν Ψυχολογική Υποστήριξη στους βαριά πάσχοντες ασθενείς και τις οικογένειές τους. Οι συνεδρίες διεξάγονται αποκλειστικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Τι πρέπει να ξέρετε για το Πρόγραμμα «Αριάδνη»:

  • Υλοποιεί μία καινοτόμο υπηρεσία υπό την ευθύνη του μη κερδοσκοπικού/κυβερνητικού οργανισμού Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας
  • Προσφέρει Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη στα παιδιά των βαριά πασχόντων ασθενών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενώ οι παρεμβάσεις γίνονται μέσω συστημάτων τηλεπικοινωνίας
  • Αποτελεί την εικονική (virtual) προέκταση των χωρικών συνόρων της υπηρεσίας μέσω σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 
  • Παρέχει εξ αποστάσεως συνεδρίες με τη χρήση εφαρμογών διαδικτύου και λογισμικών τηλεδιάσκεψης υψηλής ποιότητας ήχου και εικόνας

Χρηματοδότηση
Το Έργο Αριάδνη χρηματοδοτείται από χορηγία του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηματοδότησης Κυπριακών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών 2009-2014» με αρ. σύμβασης ΕΕΑ/CY03/3.9.