Κάνε Χορηγία/ Εισφορά

You are here:

Χορηγίες/ Εισφορές μπορούν να γίνουν με τους πιο κάτω τρόπους:

Σε προσωπικό επίπεδο, μετά από επικοινωνία στο παρακάτω τηλέφωνο:

τηλ. +357 94065966

Μέσω έμβασμα/ κατάθεσης στον παρακάτω λογαριασμό:

 με αρ. 010801033534 του ΦΕΘ στην Τράπεζα Κύπρου (IBANCY44002001080000000103353400)

Σημείωση:

Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας, ανεξάρτητα από την μέθοδο που θα επιλέξετε για τη χορηγία/ εισφορά σας. Θα σας εκδώσει νόμιμη απόδειξη, της οποίας το ποσό εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος με βάση το άρθρο 9 (1) (στ) του περί Φορολογίας του εισοδήματος Νόμου 118(Ι)2002