Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας και η PAPAETIS  SERVICES

“Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας και η PAPAETIS SERVICES LTD ανακοινώνουν την πρόθεση τους όπως επιχορηγήσουν επαγγελματίες υγείας να παρακολουθήσουν το πιο κάτω Συνέδριο.”

19ο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας

13 – 16 Δεκεμβρίου 2013, Μέγαρο – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
Πληροφορίες για το συνέδριο δείτε εδώ: https://hsicm2023.concopco.com

Αφορά: Εντατικολόγους, Νοσηλευτές Εντατικής, Φυσικοθεραπευτές Εντατικής που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Είναι προϋπόθεση όπως οι  επαγγελματίες υγείας να μην έχουν λάβει άλλη επιχορήγηση από τον οργανισμό/ νοσοκομείο τους ή άλλου τύπου επιχορήγηση για παρακολούθηση του συγκεκριμένου συνεδρίου.

Ύψος Χορηγίας: Θα κατανεμηθεί το ποσό των 1200 ευρώ σε μέγιστο αριθμό τεσσάρων ατόμων. Προτεραιότητα θα έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Φόρουμ Εντατικής για το έτος 2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023. Οι αιτήσεις να αποστέλλονται στο intensivecareforum@gmail.com

Οι αιτητές θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτηση τους μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου.  

Η επιχορήγηση θα δοθεί μετά από προσκόμιση απόδειξης εγγραφής στο συνέδριο και απόδειξη πληρωμής αεροπορικού εισιτηρίου. Με την επιστροφή από το συνέδριο ο συμμετέχοντας θα πρέπει να προσκομίσει στο Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας (intensivecareforum@gmail.com) εντός 15 ημερών το πιστοποιητικό παρακολούθησης και συνοπτική αναφορά σε σχέση με το συνέδριο που παρακολούθησε.