Τομέας Γ – Εκπαίδευσης & Τεκμηρίωσης

You are here:

Οι εργασίες του κάθε Τομέα συντονίζονται από τριμελή επιτροπή που αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Υπευθύνου της. Υπεύθυνος του κάθε Τομέα ορίζεται ένας εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στον Τομέα Γ – Εκπαίδευσης & Τεκμηρίωσης εγγράφονται συνήθως άτομα που ενδιαφέρονται και δραστηριοποιούνται στον Τομέα της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν στην Εντατική Θεραπεία, όπως επίσης και μέλη του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Ιατροί, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Κλινικοί Φαρμακοποιοί, Λογοθεραπευτές, Κλινικοί Ψυχολόγοι κ.λπ.).

Στόχοι Τομέα Γ – Εκπαίδευσης & Τεκμηρίωσης

  • Διοργάνωση, σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας ή άλλους φορείς, επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων που έχουν ως σκοπό την προαγωγή της έρευνας και εκπαίδευσης στην Εντατική Θεραπεία.
  • Οργάνωση ομάδων εργασίας για κατάρτιση, τεκμηρίωση και ανανέωση Πρωτοκόλλων, θέσεων ομοφωνίας και νοσηλευτικών διαδικασιών με βάση την πρόσφατη δημοσιευμένη έγκυρη γνώση καθώς και τη διεθνή και τοπική εμπειρία.
  • Προσφορά βοήθειας προς το έργο της ιατρικής/νοσηλευτικής διοίκησης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για την εφαρμογή των πιο πάνω υπό τις δεδομένες συνθήκες.
  • Καταγραφή αναγκών εκπαίδευσης και αιτήσεων μελών του Τομέα, προσπαθώντας να τις ικανοποιήσει σε συνεργασία με την ιατρική/νοσηλευτική διοίκηση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
  • Προκήρυξη υποτροφιών σχετικών με τη συμμετοχή σε τοπικά/διεθνή συνέδρια, μικρής/μεγαλύτερης διάρκειας εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό και παρακολούθηση πιστοποιημένων σεμιναρίων εθνικών/διεθνών επιστημονικών εταιρειών. 
  • Το 4ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Μαρτίου 2009 στο Ξενοδοχείο Le Meridien Limassol Spa & Resort. Οι ομιλητές προέρχονταν από διάφορες ειδικότητες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό και εργάζονται στο χώρο της Εντατικής Θεραπείας. Η εγγραφή στο συνέδριο ήταν δωρεάν για όλους τους συνέδρους και κατά τη διάρκειά του πραγματοποιήθηκε κλειστό σεμινάριο καπνογραφίας που απευθυνόταν σε Ιατρούς, Νοσηλευτές και Φυσιοθεραπευτές που εργάζονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
  • Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΚΕΕΘ), την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων της Κύπρου και συναφείς επιστημονικές ειδικότητες, διοργάνωσε το 5o Διεπιστημονικό Συνέδριο “ICF10”. Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και διεξήχθη στις 5-7 Φεβρουαρίου 2010 στο Ξενοδοχείο Le Méridien Limassol Spa & Ressort στο οποίο συμμετείχαν Ιατροί, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Λογοθεραπευτές, Κλινικοί Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι Υγείας, Βιοΐατρικοί Μηχανικοί, Επιστήμονες Πληροφορικής, Νομικοί και Ερευνητές απ’ όλες τις Βασικές Επιστήμες, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωσης και αναδιαμόρφωσης τάσεων και πρακτικών. Η ενεργός συμμετοχή στο συνέδριο πολλών επιφανών επιστημόνων από τον κυπριακό και ελληνικό χώρο καθώς και άλλες χώρες της Ευρώπης και πολιτείες της Αμερικής αποτέλεσε πηγή συλλογής πληροφοριών και συνέβαλε εποικοδομητικά στον τομέα της Εντατικής Θεραπείας. Στο συνέδριο συμμετείχαν 350 άτομα και διεξήχθησαν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, διεταιρικές και διεπιστημονικές συζητήσεις, κλειστά σεμινάρια, δορυφορικά συμπόσια, παρουσιάσεις – συζήτηση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και κλειστές συζητήσεις παραγωγής επιστημονικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μία μεγάλη έκθεση ιατρικού εξοπλισμού, φωτογραφίας και ζωγραφικής άνοιξε τις πόρτες της στους παρευρισκόμενους συνέδρους. 
  • Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας συμμετείχαν σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Μαρτίου 2011 και είχε ως στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Διεξήχθησαν διεπιστημονικές παρουσιάσεις και συζητήσεις, παρουσιάσεις των ερευνητικών προγραμμάτων και το πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης που εφαρμόζεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Την εν λόγω Ημερίδα παρακολούθησαν 100 Επαγγελματίες Υγείας, οι οποίοι εργάζονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Δράσεις