Τομείς

You are here:

Πληροφοριακά Στοιχεία

Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας χωρίζεται σε 3 Τομείς: τον Τομέα Α – Αρωγής Ασθενών, τον Τομέα Β Έρευνας & Ανάπτυξης και τον Τομέα Γ – Εκπαίδευσης & Τεκμηρίωσης. Οι εργασίες κάθε τμήματος συντονίζονται από τριμελή επιτροπή και ο Υπεύθυνος κάθε Τομέα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι στόχοι του Συνδέσμου είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος στήριξης των ασθενών της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας και των οικογενειών τους καθώς και η οικονομική και ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών.